Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận Tiếng Anh, Tiếng Trung thi ngày 08/9/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

10. DS ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC NGOẠI NGỮ THI 08.9.2019

914 QĐ vv cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung Quốc) tương đương bậc 2 (dành cho sinh viên)