Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB,Ngoại ngữ ngày 07,08 tháng 9 năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm!

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 15h30’thứ Sáu ngày 13/9/2019”

5. Ket qua thi 07.9.2019 TA

5. Ket qua thi 07.9.2019 TQ

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 07.9.2019

Attachments