Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 12/11/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

748. QĐ DANH SÁCH ĐỦ ĐK CẤP CHỨNG NHẬN NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ, ĐỢT THI NGÀY 12.11.2022

10. DS DU DIEU KIEN CAP CC NGOAI NGU THI 12.11.2022