Kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ ngày 12/11/2022

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Mơ, SĐT: 0383.146.430 trước 10h00 ′ sáng thứ tư ngày 23/11/2022”

5. Ket qua thi 12.11.2022 – tiếng Anh

5. Ket qua thi 12.11.2022 – tiếng Trung

Attachments