Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ Tiếng Anh thi ngày 20/10/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

1016 QĐ vv cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B, ngày 20-10-2019

9. DANH SÁCH ĐỦ ĐK CẤP CC GỬI ĐT – TAB 20.10.2019