Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 11/8/2019

Chi tiết xem file đính kèm!

848 QĐ vv cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi ngày 11-8-2019

7. DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 11.8.2019