Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB,Tiếng Anh B ngày 11 tháng 8 năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm!

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 15h30’thứ Tư ngày 21/8/2019”

 

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 11.8.2019

 

 

Attachments