Lịch công tác tuần tuần 04 (từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 01 năm 2019)

126

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  07/01

10h00’

Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm lại chức vụ Phó trưởng khoa đối với Ô. Khương Mạnh Hà Toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức trong đơn vị TS. Nguyễn Văn Bài

TS. Đặng Xuân Anh

Phòng họp Khoa

Thứ ba  08/01

08h30’

Họp BCH Công đoàn Trường mở rộng Chủ tịch CĐBP

ThS. Phan Lê Na

Chủ tịch CĐT

ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung

Phòng họp số 2

Thứ tư  09/01

09h30’

Họp Chi bộ

Họp Khoa

Toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức trong đơn vị Trưởng khoa

TS. Nguyễn Văn Bài

Phòng họp Khoa

14h00′

Họp Đảng ủy Đảng viên viên

TS. Nguyễn Văn Bài

Bí thư Đảng ủy

PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Phòng họp số 2

Thứ năm 10/01
Thứ sáu   11/01
Thứ  bảy 12/01
Chủ nhật 13/01
Nhắc việc:

Cố vấn học tập các lớp thông báo kế hoạch nghỉ Tết, lập danh sách địa điểm đăng ký nghỉ Tết của  sinh viên và thay mặt Nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa chúc Tết và trao thư khen cho sinh viên theo Thông báo số 06/TB-ĐHNLBG-CTSV ngày 03/01/2019.

– Cán bộ viên chức vệ sinh phòng làm việc, thực hành thí nghiệm, xử lý nước thải; đảm bảo an toàn trang thiết bị, máy móc và niệm phong phòng trước khi nghỉ Tết (Trưởng các Bộ môn và Văn phòng khoa đôn đốc, kiểm tra).