Lịch công tác tuần 02 (từ ngày 07 đến ngày 13 tháng 01 năm 2019)

123

Thời gian

Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì

Địa điểm

Thứ hai  07/01
Thứ ba  08/01
Thứ tư  09/01
Thứ năm 10/01

08h00’

– Hội nghị học tập quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

– Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Toàn thể đảng viên và cán bộ, viên chức trong đơn vị PGS. TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường B5

08h00’

Hội nghị kiểm tra, thẩm định kết quả công đoạn đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính xã Mỹ An, huyện Lục Ngạn Trưởng khoa và cán bộ được phân công      (Ô. Long, Bà Hoài) Trung tâm Kỹ thuật TNMT Bắc Giang

UBND xã Mỹ An

Thứ sáu   11/01
Thứ  bảy 12/01

09h30’

Lế bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ (Khóa 1, niên khóa 2016-2018) Trưởng khoa và giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy các lớp cao học; Toàn thể học viên các lớp Cao học khóa 1, 2 và khóa 3; PGS.TS. Nguyễn Quang Hà

Hội trường Nhà B5

Chủ nhật 13/01
 
Nhắc việc:

Trưởng các Bộ môn rà soát danh sách sinh viên còn nợ học phần, chỉ đạo CVHT định hướng cho sinh viên tham học tập ngay từ đầu học kỳ;

– Cố vấn học tập các lớp còn sinh viên chưa nộp BHYT khẩn trương đôn đốc sinh viên hoàn thiện;

– Bà Hoài (chủ trì), Ô. Huy, Ô. Long chuẩn bị báo cáo kết quả thi công công đoạn đo vẽ bản đồ địa chính và chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm tra, nghiêm thu (thời gian hoàn thành chậm nhất 16h00’ ngày 09/01/2018).