Lịch công tác tuần 07 (từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 02 năm 2019)

121
Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm
Thứ hai  11/02
Thứ ba  12/02
15h00’ Họp giao ban Khoa Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Trưởng các đoàn thể và Giáo vụ TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ tư  13/02
09h30’ Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án sau Tết Ban chủ nhiệm Khoa, cán bộ, giảng viên BM QLDD và Bà Hậu TS. Nguyễn Văn Bài Phòng họp Khoa
Thứ năm 14/02
14h00’ Họp giao ban Trường TS. Nguyễn Văn Bài PGS. TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp số 2
Thứ sáu   15/02
Thứ  bảy 16/02
Chủ nhật 17/02
Nhắc việc:

–          Cố vấn học tập các lớp kiểm tra sĩ số sinh viên, báo cáo Ban Chủ nhiệm khoa danh sách sinh viên vắng mặt.

–          Cán bộ được phân công phụ trách các dự án chuẩn bị kế hoạch thực hiện sau Tết để báo cáo tại cuộc họp.