Lịch công tác tuần 42 (từ ngày 22 đến ngày 28/5/2017)

Lịch công tác tuần_Từ 22-28 thang 5 năm 2017_Khoa TNMT

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ 03 đến ngày...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   (03/7) Thứ ba  (04/7) 14h00’ Họp Đảng ủy Đảng ủy viên Đ/c. Nguyễn Văn Bài Bí thư TS. Nguyễn Quang Hà Phòng họp...

Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 05/3 đến 11/5/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  05/3 Thứ ba  06/3 08h00’ (Cả ngày) Họp triển khai kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2018 Ban chủ...

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 10 đến ngày 16/9/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  10/9 Thứ ba  11/9 15h00' Họp chi bộ Toàn thể đảng viên trong Chi bộ Bí thư Chi...

Lịch công tác tuần 39 (từ ngày 24 đến 30/4/2017)

 LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ 24/4 đến ngày 30/4/2017)   Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ Hai   (24/4) 13h55 Dự giờ...

LỊCH CÔNG TÁC (Tuần 06 từ ngày 05/02 đến ngày 11/02/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  05/02 Thứ ba  06/02 07h00’ Hội nghị cán bộ, viên chức lao động năm 2017 Cán bộ, viên chức...

Lịch công tác tuần 44 (từ ngày 5/6 đến ngày 11/6/2017)

Lịch công tác tuần_Từ 5-11 thang 6 năm 2017_Khoa TNMT

Lịch công tác tuần 28 (từ ngày 09 đến ngày 15/7/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai 09/7 Thứ ba 10/7 09h00’ Mở thầu gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị thí nghiệm Trưởng khoa TS....

Lịch công tác tuần 11 (từ ngày 12 đến 18/3/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  12/3 14h00’ Họp công tác chuẩn bị quay Video-Clip Đại diện BCN Khoa (Thầy Hà), Cô Lê Na,...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15 từ ngày 09...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  09/4 13h30’ Làm việc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Yên Thế Trưởng Khoa TS. Nguyễn Văn Bài TT...

TIN MỚI

Tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa...

 Trong 2 ngày 11&12/7/2020, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho 21...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 28, từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   06/7 14h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Phan Lê Na ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 26, từ ngày 22...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   22/6 10h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 24, từ ngày 08...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   08/6 08h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15: Từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  06/4                                                                                                 Thứ ba  07/4 Thứ tư  08/4 Thứ năm 09/4                                                08h30’ Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Họp...