LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 06: từ ngày 03...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  03/02                                                                                                 15h30’ Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ ngày 25/12...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ ba  26/12 08h00’ Kiểm tra nội dung phỏng vấn phục vụ đánh giá ngoài Cán bộ, viên chức được...

Lịch công tác tuần 10 (từ ngày 04 đến ngày 10 tháng 03 năm...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  04/3 Thứ ba  05/3 08h00’ Lễ kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 Trưởng khoa, Chủ...

Lịch công tác tuần 29 (từ ngày 16 – 22/7/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  16/7 Thứ ba  17/7 09h00’ Họp xét tốt nghiệp Đại học khóa 4,       Cao đẳng khóa 16 Phó trưởng...

Lịch công tác tuần 27 (từ ngày 02 đến ngày 08/7/2018)  

    Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  02/7 08h00ꞌ Chấm thi tuyển sinh Văn bằng 2, liên thông Trung cấp, Cao đẳng lên Đại...

Lịch công tác tuần 41 (từ ngày 08 đến ngày 14/5/2017)

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ ngày 08 đến ngày 14/5/2017) Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   (08/5) 7h00’ Làm...

Lịch công tác tuần 43 (từ ngày 29/5 đến ngày 4/6/2017)

  LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần từ ngày 29/5 đến ngày 04/6/2017)   Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai (29/5) 9h00 Họp...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 09: từ ngày 24/02...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  24/02                                                                                                 09h30’ Họp giao ban tuần Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, Trưởng các đoàn...

Lịch công tác tuần 22 (từ ngày 28/5 đến ngày 03/6/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  28/5 07h30’ Làm viêc ṿới UBND tỉnh Bắc Giang Trưởng khoa TS. Nguyễn Văn Bài Hiệu trưởng PGS.TS. Nguyễn Quang...

Lịch công tác tuần 46 (từ ngày 12 – 18/11/2018)

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  12/11 Thứ ba  13/11 Thứ tư  14/11 08h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng BCH Công đoàn Trường, chủ...

TIN MỚI

Tổ chức bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khóa...

 Trong 2 ngày 11&12/7/2020, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang đã tổ chức Lễ Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ cho 21...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 28, từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   06/7 14h00’ Họp BCH Công đoàn trường mở rộng ThS. Phan Lê Na ThS. Nguyễn Thị Kim Nhung Phòng họp...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 26, từ ngày 22...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   22/6 10h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 24, từ ngày 08...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai   08/6 08h00’ Họp giao ban Khoa Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng các Bộ môn, đại diện các đoàn...

LỊCH CÔNG TÁC KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Tuần 15: Từ ngày 06...

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Chủ trì Địa điểm Thứ hai  06/4                                                                                                 Thứ ba  07/4 Thứ tư  08/4 Thứ năm 09/4                                                08h30’ Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Họp...