Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 15,16/01/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

05 TB lịch thi và danh sách phong thi kỳ thi cấp chứng chỉ UDCNTTCB 15,16.01.2022