Cán bộ viên chức

Đỗ Thị Huyền

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức vụ: Giám đốc
– Chức danh: Giảng viên chính

– Email: huyendt@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0982036952

Lê Thị Phương Huyền

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức vụ: Phó Giám đốc

– Chức danh: Giảng viên chính
– Email: huyenltp@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0984315458

Ngô Thị Hoàng Anh

– Trình độ: Cử nhân
– Chức danh: Giáo viên
-Email: hoanganhenglish@gmail.com

– Điện thoại: 0984315415

Nguyễn Công Thành

– Trình độ: Tiến sĩ
– Chức vụ: Phó Giám đốc

– Chức danh: Giảng viên chính
– Email: congthanhcnsh@gmail.com
– Điện thoại: 0981 222 466

Nguyễn Thị Thúy Lan

– Trình độ: Tiến sỹ
– Chức danh: Giảng viên
– Email: thuylannguyenpt@gmail.com

– Điện thoại: 0977668039

 

Ngô Văn Kiên

– Trình độ: Cử nhân
– Chức danh: Kỹ sư, Giáo vụ
– Email: nvkien.it@gmail.com

– Điện thoại: 0369 803 168

 

Phan Huy Hoàng

– Trình độ: Tiến sĩ
– Chức danh: Giảng viên
– Email: huyhoangvtcnews@gmail.com hoặc hoangph@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0979 035 079

Nguyễn Thị Hoa

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức danh: Giảng viên
– Email: nguyenhoa190288@gmail.com

– Điện thoại: 0989 192 029

 

Mẫn Thị Thanh

– Trình độ: Thạc sĩ
– Chức danh: Giảng viên
– Email: quingmin24287@gmail.com hoặc thanhmt@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0338 672 663
 

Chu Thế Hồng

– Trình độ: Học viên cao học
– Chức danh: Giảng viên
– Email: 280406345@gmail.com hoặc hongct@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0911 072659

Trần Thị Mơ

– Trình độ: Cử nhân
– Chức danh: Phụ trách Kế toán
– Email: tranmo09091990@gmail.com

– Điện thoại: 0383 146 430
 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

– Trình độ: Học viên cao học
– Chức danh: Giảng viên
– Email: thanhthuynguyenhsk@gmail.com hoặc thuyntt@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0337554683

Nguyễn Văn Sáng

– Trình độ: Thạc sỹ
– Chức danh: Giảng viên
– Email: sangnv.dhnl@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0344332091

Nguyễn Thị Hà

– Trình độ: Học viên cao học
– Chức danh: Giảng viên
– Email: ntha.dhnl@bafu.edu.vn

– Điện thoại: 0367783572

Trần Thị Phương Thảo

– Trình độ: Học viên cao học
– Chức danh: Giảng viên
– Email: thaotrantpkl@gmail.com

– Điện thoại: 0389856556

Nguyễn Thị Thủy

– Trình độ: Học viên cao học
– Chức danh: Giảng viên
– Email: minhan1111999@gmail.com

– Điện thoại: 0965 814 687