Thông báo ĐK học các lớp CNTTCB, Tiếng Anh, Tiếng Trung tương đương bậc 2,3

Lưu ý: Thời gian đăng ký lớp học đến hết ngày 25/02/2022

Liên hệ hotline: 0383.146.430

Thời gian khai giảng: 01/03/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

07 Thông báo đăng ký học và thi tin học, ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra SV