Thông báo về việc thay đổi lịch thi chứng chỉ CNTTCB tháng 4/2020

Vì lý do khách quan, Lịch thi chứng chỉ CNTTCB tháng 4.2020 ban đầu dự kiến tổ chức vào ngày 05/4/2020 sẽ được thay đổi vào thứ 7 ngày 25/4/2020!
Trân trọng!