Thông báo ĐK thi chứng chỉ Tiếng Anh B, CNTTCB đợt tháng 6 năm 2019

Lưu ý:

+ Dự kiến ngày thi: 15/6/2019

+ Thời gian đăng ký đến hết ngày 09/6/2019

+ Liên hệ hotline: 0972.298.612