Thông báo ĐK học các lớp CNTTCB, Tiếng Anh, Tiếng Trung tương đương bậc 2,3 đợt tháng 9 năm 2022

Lưu ý: Thời gian đăng ký lớp học đến hết ngày 22/08/2022

Liên hệ hotline: 0383.146.430

Thời gian khai giảng: 05/09/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

48. TB đăng ký học và thi các lớp Kỹ năng Sử dụng CNTT cơ bản, lớp ngoại ngữ(tiếng Anh, tiếng Trung) theo chuẩn đầu ra đợt tháng 9 năm 2022