Thông báo đăng ký thi cấp chứng chỉ CNTT cơ bản đợt tháng 3 năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm!

119 TB vv đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt tháng 3-2020