QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh A2, Ứng dụng CNTTCB đợt tháng 3-5 năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm!

64 QĐ vv thành lập các lớp tiếng Anh tương đương trình độ A2, kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đợt tháng 3-5 năm 2020