Lịch thi và danh sách phòng thi chứng nhận ngoại ngữ ngày 13/11/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

1084 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tương đương trình độ A2