Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 29/8/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

746 TB Lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, 29-8-2020