Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 29/4/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

32 Kế hoạch và danh sách phòng thi 29.04.2022

Attachments