Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 15,16/4/2022

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Trần Thị Mơ, SĐT: 0383.146.430 trước 10h00 ′ sáng thứ tư ngày 25/4/2022”

KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 15,16.04.2022 chuẩn

Attachments