Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 26,27,28/6/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

527 TB lịch thi và danh sách phòng thi Kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản (Đợt thi ngày 26-28.6.2020)-đã nén