Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 19,20,21 tháng 6 năm 2020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 15h00′ ngày thứ Ba 29.6.2020”

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 19,20,21.6.2020

Attachments