Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 18/7/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

618 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản, đợt thi ngày 18-7-2020