Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 16,17/10/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

24 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT CB 16,17.10.2021