Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 16&17/10/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

924 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt thi ngày 16,17-10-2020