Lịch khai giảng lớp Tiếng Anh B, CNTTCB đợt tháng 9/2017

Học viên lưu ý lịch học của lớp mình đã đăng ký để tham dự khai giảng đúng thời gian!

Chi tiết xem file đính kèm!

 

Attachments