Kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh A2 ngày 06/9/2020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 17h00′  thứ Tư ngày 23.9.2020”

5. Ket qua thi 06.9.2020

Attachments