Kết quả thi chứng chỉ Ngoại ngữ A2 đợt thi ngày 13/11/2021

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Ngô Văn Kiên, SDĐ: 0369.803168 trước 10h00′  thứ Sáu ngày 26.11.2021”

5. Ket qua thi 13.11.2021 Tiếng Anh

5. Ket qua thi 13.11.2021 Tiếng Trung

Attachments