Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB,Tiếng Anh B ngày 20 tháng 7 năm 2019

Chi tiết xem file đính kèm!

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 17h00’thứ Tư ngày 24/7/2019”

 

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 20.7.2019

8.KET QUA THI CC TIENG ANH B 20.7.2019