Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 25 tháng 4 năm 2020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 17h00’ Chủ nhật ngày 03/5/2020”

 

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 25.04.2020

Attachments