Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 04&05 tháng 01 năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm!

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 15h00’thứ Hai ngày 13/01/2020”

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 04.01.2020

Attachments