Kế hoạch và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ Tiếng anh, CNTT (ngày thi 01&02/7/2017)

Kế hoạch và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ Tiếng anh, ứng dụng CNTT chi tiết xem file đính kèm