Kế hoạch thi chứng chỉ CNTTCB ngày 19/5/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

 

385 KH thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, đợt thi ngày 19-5-2020