Kết quả thi chứng chỉ CNTTCB ngày 19 tháng 5 năm 2020

“Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ thầy Nguyễn Ngọc Quang, SDĐ: 0972.298.612 trước 10h00’ Thứ 2 ngày 25/5/2020”

 

6. KẾT QUẢ THI ƯDCNTTCB 19.5.2020

Attachments