Kế hoạch thi chứng chỉ CNTTCB ngày 12,13&14/6/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

471 TB lịch thi và danh sách phong thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản , đợt thi ngày 12,13,14-6-2020