Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận Tiếng Anh A2 thi ngày 31/5/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

262 QĐ vv cấp chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương bậc 2 (dành cho sinh viên) nén

10. DS ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC NGOẠI NGỮ THI 31.05.2020