Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận Tiếng Anh A2 thi ngày 06/9/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

9. QĐ DANH SÁCH ĐỦ ĐK CẤP CC TA A2 06.9.2020

10. DS ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC NGOẠI NGỮ THI 06.9.2020

Attachments