Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 19/9/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

QĐ DANH SÁCH ĐỦ ĐK CẤP CHỨNG CHỈ – UDCNTTCB 19.9.2020

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 19.9.2020