Danh sách thí sinh được cấp chứng nhận Ngoại ngữ A2 thi ngày 13/11/2021

Chi tiết xem file đính kèm!

839 QĐ cấp chứng nhận năng lực ngoại ngữ A2 đợt thi ngày 13.11.2021

DS ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC NGOẠI NGỮ THI 13.11.2021