Danh sách thí sinh được cấp chứng chỉ CNTTCB thi ngày 26&27/9/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

QĐ cấp chứng chỉ 26,27.9.2020

DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CC ƯDCNTTCB 26&27.9.2020

 

Attachments