Lịch thi và danh sách phòng thi chứng chỉ CNTTCB ngày 04/10/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

877 TB lịch thi và danh sách phòng thi kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản đợt thi 04-10-2020