Thông báo ĐK thi chứng chỉ CNTTCB, Tiếng Anh, Tiếng Trung đợt tháng 9 năm 2019

Lưu ý:

+ Dự kiến ngày thi: 07&08/9/2019

+ Thời gian đăng ký đến hết ngày 30/8/2019

+ Liên hệ hotline: 0972.298.612

Chi tiết xem file đính kèm!

 

845 TB vv đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản, chứng nhận tiếng Anh và tiếng Trung Quốc bậc 2 (A2) đợt tháng 9-2019