Thông báo ĐK học các lớp Tiếng Trung giao tiếp cơ bản tháng 9 năm 2022

Lưu ý: Thời gian đăng ký lớp học đến hết ngày 15/08/2022

Liên hệ hotline: 0383.146.430

Thời gian khai giảng: 16/08/2022

Chi tiết xem file đính kèm!

53. TB Tuyển sinh lớp Trung GTCB

Attachments