Thông báo ĐK học các lớp Kỹ năng CNTTCB, Tiếng Anh bậc 2, Tiếng Trung bậc 2 đợt tháng 7-8 năm 2020

Lưu ý: Thời gian đăng ký lớp học đến hết ngày 10/6/2020

Liên hệ hotline: 0972.298.612

Thời gian khai giảng: 13/7/2020

Chi tiết xem file đính kèm!

559 TB vv đăng ký học các lớp Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, tiếng Anh tương đương bậc 2, đợt tháng 7,8-2020