QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Tin học ứng dụng B đợt tháng 7 năm 2016

QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Tin học ứng dụng B đợt tháng 7 năm 2016 theo quyết định thành lập số 673/QĐ-ĐHNLBG-NNTH của Hiệu trưởng ngày 11 tháng 7 năm 2016.

 

Chi tiết xem file đính kèm!