QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Tin học ứng dụng B đợt tháng 2 năm 2016

QĐ Thành lập các lớp Tiếng Anh B, Tin học ứng dụng B đợt tháng 2 năm 2016 theo quyết định thành lập số 115/QĐ-ĐHNLBG-NNTH của Hiệu trưởng ngày 24 tháng 02 năm 2016.

 

Chi tiết xem file đính kèm!